Sažeci i e-posteri

Sažeci se predaju online preko online sustava te vas ljubazno molimo da pažljivo pročitate sljedeće upute prije predaje sažezka.

Navedene niže u tekstu možete pronaći važne datume vezane uz predaju sažetaka.
Ljubazno molimo da ih se pridržavate, jer nakon vaše predaje sažetak ide dalje na odobrenje te pripremu za tisak.
Sažeci odobreni od strane Organizacijskog odbora biti će objavljeni u Knjizi sažetaka.

Odgovornost za stručnu i jezičnu primjerenost svih sažetaka preuzimaju autori.
Neovisno o predaji sažetka potrebno je napraviti i prijavu sa sudjelovanje.

ROKOVIVAŽNI DATUMI
Rok za predaju sažetaka stručnih i promotivnih predavanja20. ožujak 2024.
Obavijest autorima o prihvaćanju sažetka e-postera25. ožujak 2024.

Upute za pisanje sažetaka:

 • sažetak pisati na hrvatskom jeziku
 • naslov – na hrvatskom jeziku – velikim slovima
 • ime i prezime autora i koautora pisati bez titula
 • ime i prezime autora koji će izlagati rad pisati velikim slovima
 • navesti službeni naziv i adresu institucije autora i koautora na hrvatskom jeziku
 • numerički povezati autora i instituciju
 • navesti e-mail adresu prvog autora
 • literaturu navesti na kraju teksta, prema Vancouverskim pravilima
 • reference nije potrebno numerički navoditi u tekstu sažetka
 • koristiti font Times New Roman, veličina 12
 • opseg sažetka: max 1000 riječi
 • ključne riječi: 3 do 6 riječi ili fraza, odvojenih

Napomena!

Sažetci neće biti lektorirani – za jezičnu i sadržajnu ispravnost odgovara autor.

Ukoliko imate poteškoća s online prijavom sažetka, molimo Vas da nam ga pošaljete na mail ana.zunic@penta-zagreb.hr skupa sa svim informacijama.

Upute za pripremu e-postera:

 • poster mora biti pisan na hrvatskom jeziku
 • online slanje e-postera biti će moguće tek nakon što Organizacijski odbor donese odluku o prihvaćenim sažetcima o čemu ćete biti pravovremeno obaviješteni.
 • svaki e-poster mora biti predan online. Autori koji su već predali svoj sažetak online moraju se prijaviti na sustav sa svojim korisničkim imenom i lozinkom. Nakon prijave potrebno je kliknuti na “Abstract submission”. Za svaki prijavljeni sažetak pojavit će se gumb “Upload”.
 • svaki e-poster mora biti predan od iste osobe (korisničkog računa) koja je predala sažetak.

Svi odobreni posteri biti će prikazani u elektronskom obliku (e-posteri) na monitorima tokom održavanja Konferencije.

Spremanje e-postera u .jpg /.png formatu:

 • dimenzije e-postera moraju biti 1920×1080 piksela (pejzažni format).
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.

Spremanje e-postera izrađenog u PowerPoint formatu (Save As .jpg / .png):

 • e-poster mora sadržavati SAMO JEDAN slide na kojem je prikazan cijeli sadržaj postera.
 • molimo da ne koristite fontove manje veličine od 10pt.
 • veličina datoteke mora biti manja od 20 MB.
 • dozvoljen je samo jedan e-poster po sažetku
 • e-posteri ne smiju sadržavati audio / video zapise ili pokretne slike.

Kako bi e-poster prilikom spremanja odgovarao potrebnim dimenzijama, možete preuzeti prazni predložak e-postera: